sklep muzyczny
gitary instrumenty klawiszowe instrumenty perkusyjne instrumenty klasyczne słuchawki studio nagłośnienie dj oświetlenie
> Regulamin Karta Podarunkowa
>> Koszyk
Twój koszyk jest pusty
>> Producent
>> Kategorie
SPECJALISTYCZNE CENTRUM AKAI MPCSpacer Wirtualny
WEŹ LEASINGRATY 0 %
>> Regulamin Kart Podarunkowych
Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH CZAK MUSIC


I. Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej Czak Music, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a. Wydawca - Czak Music Mariusz Czak, z siedzibą w Tarnobrzegu, kod pocztowy: 39-400, ul. Wiślna 11/3, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Grębów pod numerem 1110, NIP: 8670007505, REGON: 830178623.
b. Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie Wydawcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,
c. Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
d. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
e. Sklep Czak Music - salon sprzedaży prowadzony przez Wydawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
f. Sklep internetowy – e-sklep znajdujący się na stronie internetowej www.czakmusic.pl oraz jej podstronach,
g. Kwota – wartość Karty Podarunkowej.

§ 2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej
2. Regulamin dostępny jest :
a. w siedzibie Wydawcy;
b. w Sklepei Czak Music,
c. na stronie www.czakmusic.pl

II. Wydanie Karty Podarunkowej

§ 3

1. Kartę Podarunkową można zakupić w sklepie internetowym lub w sklepie Wydawcy.
2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest jej zakupienie z obowiązkiem zapłaty.

§ 4

1. Karta Podarunkowa może być użyta w Sklepie Czak Music, Sklepie internetowym bezpośrednio po otrzymaniu jej na e-maila, bądź po wydaniu w sklepie stacjonarnym.
2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 6 miesięcy od dnia jej wydania.
3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

§ 5

1. Wartość Karty Podarunkowej stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie Czak Music lub w Sklepie internetowym.
2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do obniżenia ceny, wg. wartości Karty Podarunkowej, za towary oferowane w Sklepie Czak Music lub w Sklepie internetowym.
3. W Sklepie Czak Music Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Sklepu oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary.
4. W Sklepie Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Karty Podarunkowej w odpowiednim polu przed złożeniem zamówienia.
5. Użytkownik może posłużyć się Kartą Podarunkową jednorazowo, lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
6. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków na Karci Podarunkowej , Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
7. Wartość nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów nie może być niższa niż wartość środków na Karcie Podarunkowej.
8. Uzytkownik może skorzystać z większej ilości Kart podarunkowych do jednorazowego zakupu. Kwota z kart jest sumowana. Suma wartości Kart podarunkowych obniża cenę końcową towaru. Przed zakupem Użytkownik jest zoobowiązany do poinformowania obsługi sklepu o takim zamiarze  w Sklepie Czak Music bezpośrednio u sprzedawcy, e-mailm: sklep@czakmusic.pl, telefonicznie: +48 (15) 822 50 02. 

§ 6

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
a. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;
b. kiedy kod z karty jest nie prawidłowy;
c. braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 5 ust. 6;
d. upływu ważności Karty Podarunkowej.
2. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Wydawca wypłaci jej Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnej wartości Karty Podarunkowej.

§ 7

1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.
2. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej bezpośrednio w Sklepie Czak Music, okazując Kartę Podarunkową personelowi Sklepu, lub na e-mailowo wysyłając zapytanie na adres sklep@czakmusic.pl

IV. Zwrot towarów

§ 8

1. Towary nabyte w Sklepie Czak Music z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w Sklepie Czak Music.
2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się w postaci wydania nowej karty podarunkowej z datą ważności poprzedniej kartyi zwrotem różnicy gotówką na podany rachunek bankowy przez Użytkownika.


V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

§ 9

1. Reklamacje dotyczące wydania, i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w Sklepie Czak Music, w godzinach ich otwarcia, lub listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 lit. a, z dopiskiem "Karta Podarunkowa – reklamacja" lub na adres e-mail: sklep@czakmusic.pl .
2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

V. Postanowienia końcowe

§ 10

Regulamin jest dostępny w Sklepie Czak Music, w siedzibie Wydawcy oraz na stronie www.czakmusic.pl
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®