> Bezpieczeństwo
>> Producent
>> Kategorie
>> Logowanie
SPECJALISTYCZNE CENTRUM AKAI MPCSpacer Wirtualny
WEŹ LEASINGRATY 0 %
Bezpieczeństwo
1. Kupującego obowiązuje zakaz zamieszczania na Stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

2. W razie powzięcia przez Kupującego informacji o fakcie zamieszczenia treści naruszającej postanowienia niniejszego paragrafu, Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania zamieszczanych przez Kupujących treści oraz ich usuwania jeśli stwierdzi, że mogą one naruszać Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz powodować uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawcy. Sprzedawca nie prowadzi jednak uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

4. Zamieszczane przez Kupujących treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy.

Ochrona danych i Polityka prywatności 

1. Sprzedawca jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Sprzedawca przechowuje, przetwarza i zabezpiecza dane osobowe Kupujących z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w bazie danych sklepu w celu realizacji złożonego zamówienia lub w celach marketingowych według zgody Kupującego.

3. Kupujący składający zamówienie jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celu realizacji zakupu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Sprzedawcy lub innych firm jest dobrowolna.

4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. W celu usunięcia danych osobowych lub ich modyfikacji prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mailowym:patryk@czakmusic.pl.

5. W celu przejrzenia oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Towarów, nie wymagane jest podawania przez Kupującego danych osobowych, jednakże rejestracja danych osobowych, w tym imię, nazwisko, firma, NIP, email, numer telefonu, adres zamieszkania lub dostawy, jest możliwa w każdej chwili i dobrowolna. Dane osobowe podane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie przez Sprzedawcę, w związku z obsługą Kupującego przez Sprzedawcę i świadczeniem przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usług, a w szczególności do realizacji zamówień oraz do kontaktu mailowego oraz telefonicznego ze strony Sprzedawcy oraz przesyłania newslettera Sprzedawcy. W chwili, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę jego dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę w celach marketingowych oraz udostępnione innym firmom.

Infolinia:

Dodatkowe informacje o Towarach i usługach Sprzedawcy można uzyskać kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu: +48 15 822 50 02 lub pisząc na adres e-mailowy: info@czakmusic.pl
Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 18:00, w soboty od 9:00 - 13:00.

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®