Produkty
WYDAWNICTWA
OUTLET, B-STOCK
INNE INSTRUMENTY

Regulamin sklepu

Opublikowano:

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.czakmusic.pl
(zwany dalej Regulaminem)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem), znajdującego się na stronie internetowej www.czakmusic.pl (zwanej dalej Stroną internetową) określa prawa i obowiązki Stron w zakresie korzystania i świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Właścicielem Sklepu (zwanym dalej Sprzedawcą) jest Mariusz Czak, z siedzibą w Tarnobrzegu, kod pocztowy: 39-400, ul. Wiślna 11/3, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Grębów pod numerem 1110, NIP: 8670007505, REGON: 830178623.

3. Za pośrednictwem sieci internetowej Sklep internetowy prowadzi sprzedaż, rezerwację towarów i usług  (zwanych dalej Rzeczami), których obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalny w myśl przepisów prawa polskiego.

4. Sprzedaż Rzeczy, o których mowa w ust. 3 prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

5. Poprawne korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania przez Kupującego: dostępu do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu cookies oraz czynnie i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 2. Zawarcie umowy zawartej na odległość
 
1. Informacje o Towarach zamieszczone na Stronie internetowej, a w szczególności ich opisy, właściwości oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca, w szczególności, zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany oferty Sklepu,
b) zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu,
c) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

3. W celu przeglądania oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Rzeczy nie jest wymagana rejestracja na Stronie internetowej Sklepu.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest rejestracja na Stronie internetowej Sklepu oraz uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kupujący akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

§ 3. Składanie zamówień

1. W celu skutecznego złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest prawidłowo wypełnić, znajdujący się na Stronie internetowej Sklepu, formularz zgłoszeniowy i przesłać go Sprzedawcy, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności imię, nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu kontaktowego i adres email. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego należy rozumieć wypełnienie wszystkich jego rubryk oraz podanie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

3. W terminie 1 dnia od złożenia przez Kupującego zamówienia, Sprzedawca potwierdzi Kupującemu za pomocą poczty elektronicznej fakt złożenia zamówienia, przy czym potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, tym samym w momencie potwierdzenia Kupującemu fakt otrzymanie zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, w momencie kiedy Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną o zmianie statusu zamówienia na „potwierdzone”.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży Rzeczy wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

6. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, a także w sytuacji, gdy proponowana oferta stała się niemożliwa do zrealizowania wskutek zmiany cen Towaru lub jego braku Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia lub odmowy jej realizacji.

§ 4. Cena

1. Minimalna wartość towaru w zamówieniu to 15,00 zł.

2. Ceny Towarów podane na Stronie internetowej Sklepu mają charakter wiążący od chwili przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

3. Wszystkie ceny Towarów, znajdujące się na Stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów przesyłki, o których mowa w § 6 i 7 niniejszego Regulaminu.

 

§ 5. Sprzedaż na kredyt
1. Raty przewidziane są w przypadku zakupów o wartości nie mniejszej niz 300 zł i nie większej niż 50000 zł.

2. Sprzedaż na raty 0% w liniach 10x0%, 20x0% oraz 30x0% po telefonicznym uzgodnieniu

z przedstawicielem sklepu.

§ 6. Sposób dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Realizacja zamówień na terytorium Rzeczypospolitej Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, InPost zgodnie z obowiązującym u przewoźnika regulaminem świadczenia usług

2. Opłata za dostarczenie zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polski wynosi:

 

WYSYŁKA FIRMA KURIERSKA

Waga paczki od 1 kg do 30 kg

Wartość zamówienia

Przelew

Pobranie

do 298 zł brutto

14,00 zł

19,00 zł

od 299 zł brutto

0,00 zł

5,00 zł

 

 

WYSYŁKA POCZTA POLSKA

Waga paczki do 1 kg i nie przekraczająca ustalonych gabarytów wysokość 30 cm, szerokość 30 cm, głębokość 15 cm, waga do 1 kg.

Wartość zamówienia

Przelew

Pobranie

do 298 zł brutto

12,00 zł

25,00 zł

od 299 zł brutto

0,00 zł

13,00 zł

 

 

WYSYŁKA PACZKOMATY (na prośbę kupującego)

Maksymalny gabaryt paczki w usłudze Paczkomaty InPost to 410 na 380 na 640 milimetrów, a maksymalna dopuszczalna waga to 25 kg.

Wartość zamówienia

Przelew

Pobranie

do 298 zł brutto

15,00 zł

BRAK OPCJI

od 299 zł brutto

0,00 zł

BRAK OPCJI

 

 

WYSYŁKA INPOST PRZESYŁKI POCZTOWE (na prośbę kupującego)

InPost doręcza przesyłki pocztowe o wadze nie przekraczającej 2 kg oraz o maksymalnych wymiarach 60x360x260 mm.

Wartość zamówienia

Przelew

Pobranie

do 298 zł brutto

8,00 zł

BRAK OPCJI

od 299 zł brutto

0,00 zł

BRAK OPCJI

 

 

3. Dopuszczalne gabaryty przesyłki dla Poczty Polskiej to: wysokość 30 cm, szerokość 30 cm, głębokość 15 cm, waga do 1 kg.

4. W przypadku wagi paczki powyżej 30 kg - wycena transportu indywidualnie.

5. Realizacja zamówień poza terytorium Rzeczypospolitej Polski musi być skonsultowana z naszym pracownikiem pod telefonem: +48 15 822 50 02, ewentualnie drogą elektroniczną: info@czakmusic.pl

6. Sprzedający wysyła towar Kupującemu po potwierdzeniu realizacji zamówienia i odnotowaniu płatności (nie dotyczy płatności  § 7 ust. 1 pkt a).

7. Czas realizacji złożonego zamówienia:

a) towar znajdujący się w magazynie wewnętrznym: 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia

b) towar znajdujący się w magazynie zewnętrznym: powyżyj 5 dni roboczych (termin ustalany telefonicznie lub emeilowo) od momentu potwierdzenia zamówienia.

c)  towar sprowadzany z magazynu producenta i na indywidualne zamówienie: powyżej 14 dni roboczych ( termin ustalany telefonicznie lub emeilowo). Dokładna informacja zostanie przesłana po złożeniu zamówienia, a firma CZAK MUSIC dołoży wszelkich starań.

d) maksymalny czas realizacji zamówienia to 30 roboczych dni chyba że zostanie uzgodniony inny (dłuższy) termin dostawy.

8. Prosimy o rozpakowanie i sprawdzenie towaru w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń dostarczonego towaru prosimy sporządzić protokół szkody, który będzie pomocny przy uwzględnieniu reklamacji i roszczeń wobec CZAK MUSIC.

9. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej bez podania przyczyn i z winy klienta, kupujący może zostać obciążony kosztami: roboczogodziny magazyniera, przy wykonywania czynności pakowania, materiału zużytego na opakowanie i wysyłki w obie strony. Dodatkowymi obciążeniami wobec klienta, który nie wywiązał się z umowy kupna sprzedaży, będzie koszt magazynowania towaru, naliczany od dnia wejścia nie przyjętego towaru na magazyn. Nie odebranie przesyłki pobraniowej jest narażaniem firmy Czak Music na finansowe straty. Chcemy również przypomnieć iż klienta ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania [§ 8. Odstąpienie od umowy]

§ 7. Formy płatności

1. Należność za dane zamówienie równa jest sumie cen wszystkich zamawianych rzeczy oraz kosztów ich transportu.

a) za pobraniem - możesz przy odbiorze przesyłki zapłacić gotówką za Swoje zamówienie kurierowi, który Ci je dostarczył. Kwota płatna przy odbiorze nie może być jednak wyższa niż 10000 PLN dla przesyłek kurierskich, 500 zł dla Poczty Polskiej. Przygotuj odliczoną kwotę. Wybierając tę opcje płatności, przesyłka zostanie zrealizowana najszybciej, ponieważ towar wysyłany jest po złożeniu zamówienia a nie tak jak w przypadku innych płatności po pojawieniu się płatności na koncie.


b) przelew na konto - przelewasz należną kwotę za towar i transport na nasze konto za pośrednictwem Swojego banku lub poczty. Wpłaty należy dokonać na numer konta wygenerowany dla każdego klienta indywidualnie. Numer widoczny jest  po złożeniu zamówienia jak również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
Jeżeli z jakiegoś względu numer nie został wygenerowany lub zostaje odrzucony przez Państwa bank prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie obsługi sklepu.

W tej sytuacji wpłaty można dokonać na konto:
MultiBank
12 1140 2017 0000 4402 1003 2755

c) płatność internetowa (karty płatnicze i inne)realizowana za pośrednictwem systemu przelewy24.pl. Przeprowadzanie płatności jest proste i wygodne dla Klienta. Płatności z wykorzystaniem kart płatniczych w tym: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, American Express, SOLO i innych. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

d) płatności w systemie ratalnym - towar zostaje wysłany po załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności dotyczących umowy ratalnej - czyli po jej podpisaniu.

e) płatność gotówkowa – punkt odbioru osobistego.


§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 roku i późniejszymi zmianami o "Prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odbioru Rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisywanych na informatycznych nośnikach odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy nie zostało usunięte oryginale opakowanie.

3. W przypadku treści cyfrowych odstąpienie od umowy jest możliwe wówczas, gdy konsument nie wyrazi zgody na użycie treści przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Kupującego:

a) przesłanie drogą elektroniczną, na następujący adres e-mailowy: sklep@czakmusic.plreklamacje@czakmusic.pl.

b) przesłanie drogą pocztową pisemnej,

informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (oświadczenie o odstąpieniu) ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH W DOLNEJ CZĘŚCI REGULAMINU !!!

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na podstawie ust. 1 powyżej, Kupujący jest obowiązany do zwrotu Rzeczy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, w stanie niepogorszonym, z dokumentem zakupu. Zwrotu Rzeczy należy dokonać na następujący adres:

Magazyn Czak Music - ZWROT TOWARU

ul. Wiślna 11/3

39-400 Tarnobrzeg

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego koszt przesyłki i opakowania Rzeczy do Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

7. W przypadku przesyłania Rzeczy przez Kupującego do Sprzedawcy, prosimy na oryginale opakowania towaru nie umieszczać żadnych naklejek, w tym etykiet, znaczków, itp. a wysyłaną rzecz umieścić zapakowaną w oryginalne opakowanie w dodatkowym opakowaniu.

8. Kupujący odstępujący od umowy zawartej na odleglość zostanie poinformowany drogą elektroniczną o przyjęciu do magazynu zwróconego towaru.

9. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy i zgodnie z Ustawą, przedsiębiorca ma obowiązek, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrotu konsumentowi wszelkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem, że jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do przedsiębiorcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorca, to przedsiębiorca musi zwrócić konsumentowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia, np. jeśli przedsiębiorca oferuje dostarczanie swoich towarów zakupionych w sklepie internetowym za pośrednictwem poczty i firmy kurierskiej, a konsument odstępując od umowy odesłał do przedsiębiorcy towar kurierem, przedsiębiorca musi dokonać zwrotu kosztów wysyłki jedynie do wysokości kosztów wysyłki za pośrednictwem poczty. Zwrot kwot uiszczonych z tytułu umowy zawartej na odległość następuje w sposób podany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu Rzeczy, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne w razie niezgodności Towaru z umową

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27-07-2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać w formie pisemnej.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu zauważenia wady, dane Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamowany Towar należy przesłać na następujący adres:

Magazyn Czak Music - REKLAMACJA

ul. Wiślna 11/3

39-400 Tarnobrzeg

z informacją o przyczynach reklamacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

6. Sprzedawca informuje, iż nie dokonuje wymiany Towaru na inny Towar z oferty.


7. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca kieruje na adres Konsumenta podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia, o ile co innego nie wynika z treści reklamacji.

 8. "Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług."

§ 10. Zamieszczanie oraz udostępnianie treści na Stronie internetowej Sklepu

1. Kupującego obowiązuje zakaz zamieszczania na Stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

2. W razie powzięcia przez Kupującego informacji o fakcie zamieszczenia treści naruszającej postanowienia niniejszego paragrafu, Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania zamieszczanych przez Kupujących treści oraz ich usuwania jeśli stwierdzi, że mogą one naruszać Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz powodować uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawcy. Sprzedawca nie prowadzi jednak uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

4. Zamieszczane przez Kupujących treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy.

 

§ 11. Ochrona danych i Polityka prywatności 

1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.            

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.           

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies. 

Polityka prywatności i cookies. PDF

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.           

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.      

3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.        

4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.         

5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.       

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:  w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np.http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html); wystąpienie z wnioskiem do  Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Krakowie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (np. http://.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/mediacje/); Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów (np. http://www.bip.krakow.pl/?id=400). Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.  

7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.   

8. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  

9. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

•Cookies,

•Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

Infolinia:

Dodatkowe informacje o Towarach i usługach Sprzedawcy można uzyskać kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu: +48 15 822 50 02 lub pisząc na adres e-mailowy: sklep@czakmusic.pl
Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 18:00, w soboty od 9:00 - 13:00.